שברים

הבדלים בין העצמות והשברים בילדים ומבוגרים

קיימים מספר הבדלים בין עצמות המבוגרים לעצמות הילדים המשפיעים על מאפייני השברים:

בילדים העצמות גמישות יותר ועטופות במעטפת עבה הנקראת פריאוסט.  מעטפת זו עשירה באספקת דם. בשברים רבים המעטפת נשמרת ולכן השבר(בניגוד למבוגרים) ניתן לשחזור סגור ומאפשר הצלחה בטיפול שמרני.

העצמות בילדים נמצאות בתהליך של גדילה מתמדת ולכן גם אם העצם נשברת במקרים רבים אין צורך בשחזור מדויק שלה מאחר ותוך כדי הגדילה מתרחש תהליך של עיצוב מחדש – REMODELLING במהלכו – תוך חודשים ספורים העצם מתיישרת.

בילדים יש בעצמות הארוכות (בגפים) לוחיות גדילה ושברים מסוימים עשויים לערב את לוחיות הגדילה. שברים אלה מחייבים מעקב ארוך טווח שכן יכולים להשפיע על המשך גדילה העצם – ולגרום להבדל באורך הגפים כמו גם לעיוותי ציר.

שבר אמה לאתר.jpg
שבר זרוע לאתר.jpg